Pribor za okna


Steklo


okovje

pololive

steklo

prezračevanje

Izolacijska stekla
Toplozaščitna stekla
Sončnozaščitna stekla
Zvočno izolacijska stekla
Varnostna stekla
Lepljena varnostna stekla

 

Izolacijska stekla

Okenske odprtine izražajo karakter zgradbe. Ob tem, da dajejo pomemben pečat fasadi, morajo zagotavljati pravilno prezračevanje in optimalno osvetlitev prostorov. Poleg tega pa morajo ustrezati še številnim drugim funkcionalnim zahtevam: zaščiti pred mrazom, vročino, vetrom, dežjem, hrupom in varnosti.

Enake zahteve se zahtevajo od stekla in zasteklitve. Pretežni del teh zahtev predstavljajo različne zaščitne funkcije, ki jih lahko zagotavljajo samo sodobna izolacijska stekla.

Zaradi naštetega so izolacijska stekla nepogrešljiv sestavni del fasade – ovoja zgradbe. Izolacijsko steklo je praviloma sestavljena iz dveh (treh) zrcalnih stekel. Med stekli je vstavljen s sušilnim sredstvom napolnjeni distančnik, ki določa širino hermetično zaprtega medstekelnega prostora. V medstekelnem prostoru se nahaja osušen plin (zrak). Hermetičnost medprostora zagotavlja način proizvodnje izolacijskih stekel po sistemu dvojnega tesnjenja. Tako izdelana stekla izpolnjujejo vse kakovostne zahteve, ki so pogoj za vsaj 25 let življenjske dobe.


Toplotnozaščitna stekla

Visokokakovostne toplotnozaščitne zasteklitve prispevajo k manjšim toplotnim izgubam, s tem pa omogočajo smotrnejšo rabo energije. So barvno nevtralne, visoko prepustne za sončno energijo ter vidno svetlobo in neprepustne za dolgovalovna sevanja. Takšne zasteklitve so izolacijska stekla z optimalno energetsko bilanco. Z uporabo nizkoemisijskega stekla Low-e lahko brez prevelikih toplotnih izgub ekonomično načrtujemo zastekljevanje zelo velikih površin ter hkrati pozitivno vplivamo na počutje uporabnikov.


Sončnozaščitna stekla

Veliki stekleni elementi stavbnega pohištva predstavljajo svojevrtsen trend v sodobni arhitekturi. Pri tem se arhitekt in investitor srečata s številnimi energetskimi izzivi: npr. pretok sončne energije, ki spremlja velik pretok svetlobe, ki poleti ne sme povzročati neželenega pregrevanja prostorov, istočasno pa te velikopotezno načrtovane zasteklitve ne smejo imeti za posledico velike toplotne izgube pozimi. Rešitev je vgradnja sončnozaščitnih stekel, ki jih odlikuje visoka absorpcijska, refleksna in visokoselektivna sposobnost.


Zvočno izolacijska stekla

Hrup je pomemben dejavnik, ki v veliki meri vpliva na zdravje in počutje. Z najsodobnejšimi stekli, ki jih odlikuje visoka zvočnoizolacijsko odpornost lahko bistveno pripomoremo k znižanju zvočne obremenitve bivalnega prostora. Steklu lahko z različnimi postopki oz. konstrukcijskimi rešitvami izboljšamo zvočno izolativnost:
  • z lepljenim steklom,
  • z asimetrično sestavo stekla (prvo steklo je vsaj za 50% debelejše od drugega),
  • s povečanjem širine medstekelnega prostora.

Varnostna stekla

Poleg toplotno, sončno in zvočno zaščitnih karakteristik lahko izolacijska stekla nudijo tudi funkcijo pasivne ali aktivne varnosti.

Z uporabo kaljenega ali katerega koli lepljenega stekla lahko izolacijskemu steklu dodamo še komponento varnosti. Kaljeno steklo poleg tega odlikuje povečana trdnost, zato je odpornejše proti pritisku, udarcem in temperaturnim spremembam.


Lepljena varnostna stekla

Z lepljenim steklom je mogoče dosegati zelo visoke varnostne stopnje, zato ta stekla sodijo med t.i. protivlomna stekla po DIN ENV 1627-1630.

Lepljeno steklo je sestavljeno iz dveh ali več steklenih (kaljenih) varnostnih stekel, ki so med seboj trdno zlepljene z lepili različnih debelin in lastnosti. Lepilni sloj med šipami v celoti zadrži nevarne kose, ki bi ob morebitnem razbitju stekla ogrožali varnost ljudi.
 
Spletne strani na domeni kl-fenstar.si uporabljajo piškotke za svoje delovanje in analizo.
Izberite ali sprejmete ali zavrnete uporabo piškotkov:
Ne strinjam se